Przejdź do treści

Zespół Aspergera – objawy, powikłania

 • Choroby
zespół aspergera

Zespół Aspergera jest zaburzeniem wchodzącym w skład spektrum zaburzeń autystycznych. Dzieci i dorośli z Zespołem Aspergera doświadczają wielu różnych objawów, ale nigdy dwa przypadki nie są dokładnie takie same.

Objawy zespołu Aspergera

 Znajomość symptomów odnoszących się do Zespołu Aspergera może pomóc rodzicom, a także samym osobom dotkniętym zaburzeniem, w uzyskaniu dokładnej diagnozy.  Niektóre osoby będą miały do czynienia z drobnymi problemami, które nie kolidują z ich codziennym życiem, podczas gdy inne będą miały trudności z funkcjonowaniem w środowisku akademickim, społecznym i zawodowym:

 • Problemy z nawiązywaniem lub utrzymywaniem przyjaźni i innych relacji,
 • Izolacja lub minimalna interakcja w sytuacjach społecznych,
 • Słaby kontakt wzrokowy lub tendencja do gapienia się na innych,
 • Kłopotliwe gesty interpretacyjne,
 • Niezdolność do rozpoznania humoru, ironii i sarkazmu,
 • Niewłaściwe zachowania lub dziwne przyzwyczajenia,
 • Problemy z wyrażaniem empatii, kontrolowaniem emocji lub przekazywaniem uczuć,
 • Tendencja do angażowania się w jednostronne rozmowy,
 • Fascynacja pewnymi tematami,
 • Dosłowna interpretacja przekazu,
 • Preferowanie ścisłego harmonogramu pracy i rutyny.

 

Trudności w sytuacjach społecznych

Dorosły lub dziecko z Zespołem Aspergera może nie wykazywać wymienionych wyżej oznak, ale ma tendencję do nie radzenia sobie się w sytuacjach społecznych – szczególnie oficjalnych.

Niektórzy ludzie mogą interpretować objawy u dziecka jako niegrzeczne zachowanie. Często jest ono mylone z ADHD. Osoby z Asperger’em mogą mówić wyłącznie o sobie. Mogą nie rozpoznać, kiedy ktoś jest ma złe intencje, jest bezinteresowny lub urażony ich zachowaniem. Ponieważ nie zawsze rozpoznają sygnały społeczne, mogą mówić głośno w nieodpowiednich momentach, np. podczas nabożeństw i oficjalnych uroczystości.

Kwestie językowe i dotyczące mowy

 

W odróżnieniu od innych zaburzeń spektrum autyzmu, osoba z Aspergerem zazwyczaj nie doświadcza opóźnienia w mówieniu. Ale mają one specyficzne zachowania językowe, które je wyróżniają:

 • Scenariuszowy lub formalny sposób mówienia,
 • Brak przerw podczas mówienia,
 • Powtarzalna mowa,
 • Kłopoty z używaniem języka w kontekście społecznym,
 • Głośna lub wysokotonowa mowa,
 • Zespół Aspergera powoduje, że osoby nim dotknięte posiadają zazwyczaj zaawansowane słownictwo i dobrą znajomość gramatyki, ale mogą nie być w stanie odpowiednio używać języka w konkretnych sytuacjach.

Dla osoby nie znającej sytuacji zaburzenia, wzorzec mowy osoby z Aspergerem może brzmieć nietypowo. Mogą one mówić bardzo monotonnie lub rytmicznie, głośnym głosem.

Powikłania nieleczonego Zespołu Aspergera

 

Istnieje kilka powikłań uciążliwych powikłań występujących u osób z Zespołem Aspergera. Może to być powikłanie związane z izolacją społeczną i depresją.

Niektórzy ludzie mogą mieć zniekształconą wrażliwość sensoryczną, więc ich zmysły mogą być albo zintensyfikowane, albo słabo rozwinięte. Może to mieć wpływ na to, jak dana osoba postrzega:

 • hałas,
 • jasne światło,
 • intensywne zapachy,
 • teksturę żywności, materiałów i elementów otoczenia.

Zespół Aspergera sprawia, że niezwykle aktywne są małe. W późniejszym czasie może się natomiast rozwijać lęk lub depresja.

Inne schorzenia związane to:

 • nadpobudliwości uwagi, zwana inaczej ADHD,
 • zaburzenia tikowe, takie jak zespół Tourette’a,
 • zaburzenia lękowe i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *